Úvod

Společnost Ing.Vetešník a spol. se věnuje pronájmu

nebytových prostor, kanceláří a garáží.